Loading...

จัดพิธีหยาดน้ำหมายตานในรอบ 666 ปี ให้กับดวงวิญญาณแก่ครูบาเก้าวัด พระภิกษุสามเณรที่ล่วงลับดับขันธ์ไปและบรรพบุรุษชน แด่เจ้าผู้ครองนครเจ้านายลูกหลานในอดีต ของเวียงภูเพียงแช่แห้งเมืองนครน่าน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี ผศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง กล่าวอนุโมทนา บุญกุศล ในงานถวายมหาทานตุงหลวง ในงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2562 ครบรอบ 666 ปี มีการปล่อยหอยปล่อยปลา พร้อมหยาดน้ำเวรตานให้ ดวงวิญญาณ แก่ครูบาเก้า วัด พระภิกษุสามเณรที่ล่วงลับดับขันธ์ไปและบรรพบุรุษชน แต่เจ้าผู้ครองนครเจ้านายลูกหลานในอดีต ของเวียงภูเพียงแช่แห้ง เมือง นครน่านต้นตระกูลวงศ์วารที่ได้สร้างบุญกุศล แก่มหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

ด้วยความกตัญญูกตเวทีบุญอันยิ่งใหญ่ หยาดน้ำหมายตานผีหลวง ตีนธาตุเจ้าแช่แห้ง ให้แก่ผีเปรตอสูรกาย เจ้นกะเจ้นยะ เจ้ากรรมนายเวร ผีตายบ่มีญาติ เป็นคนแต่ปรากฏเป็น เปรตดิบ ก๋วนควี่วัดวาอาราม ปรากฏให้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ ดวงวิญญาณที่เฝ้าตีนธาตุ มาแต่เมินนาน มีกาย วาจาใจ สร้างกรรมไว้ จำต้องเฝ้าตีนธาตุแช่แห้ง ก็ขอให้ได้รับบุญกุศล ในอโหสิกรรมนี้ บุคคลที่สร้างกรรมให้พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ให้วัดได้เสียชื่อเสียง รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อถึงกาลเวลาแต่อดีตจนถึง 666 ปีนี้ ขออ้างอิงให้พระแม่ธรณี เป็นเจ้า ได้รับหมายทานในครั้งนี้ เพื่อให้ได้เปิดรับขบวนแห่ครัวทานลูกหลานเมืองน่าน และทั่วสารทิศ อันมีพระภิษุสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก มาร่วมกินร่วมตาน หลวงครั้งนี้ด้วยเทอญ

พระเดชพระคุณพระชยานันทมุนี ผศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง กล่าวว่า การหยาดน้ำเวรตานให้ ดวงวิญญาณ แก่ครูบาเก้า วัด พระภิกษุสามเณรที่ล่วงลับดับขันธ์ไปและบรรพบุรุษชน แต่เจ้าผู้ครองนครเจ้านายลูกหลานในอดีต ครั้งนี้ ได้หยาดน้ำหมายตาน จากบน พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ให้ไหลลง ตีนธาตุ ของพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พร้อมกับการฉีดน้ำหมายตาน ลงไปตีนธาตุลงไปสู้แม่น้ำน่าน และเป็นการฉีดน้ำ เพื่อ ลดปัญหาหมอกควันในอากาศ ที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ทั่วในจังหวัดน่านให้ลดลงอีกด้วย

คลิป

ขอขอบคุณที่มา chiangmainews

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here