Loading...

ไข้หวัดใหญ่ ระบาดหนัก ใกล้แตะ 3 แสนราย ตาย 18 เผย 5 จังหวัดคนเป็นเยอะสุด

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2562 ให้ระมัดระวังการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค.–23 ก.ย. 2562 มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 271,931 ราย เสียชีวิต 18 ราย โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกมีดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร
2. ระยอง
3. จันทบุรี
4. นครปฐม
5. เชียงใหม่

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีประมาณ 50,000-60,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กจนถึงวัยเรียน ซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในครอบครัวได้ง่าย

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงการระบาดของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย หรือสูดหายใจเข้าไป จึงป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ

ส่วนในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่นและพักค้าง เช่น ศูนย์อพยพในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เรือนจำ โรงเรียน ค่ายทหาร ที่อาจพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ แนะนำให้สถานที่ดังกล่าวมีการคัดกรองผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หากพบผู้ป่วยต้องแยกผู้ป่วย โดยให้หยุดเรียน หยุดงาน หรือแยกห้องนอน กรมควบคุมโรค ขอแนะนำผู้ที่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก ควรสวมหน้ากากอนามัย ปิดปากและจมูกเมื่อไอจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น

ขอขอบคุณที่มา ข่าวสด

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here