Loading...

“มหกรรมโคขุนหนองสูงมุกดาหาร”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารร่วมเปิดงาน”มหกรรมโคขุนหนองสูงมุกดาหาร 2562” โดยนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด บริเวณตลาดต้นตาล กรีน มาเก็ต อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งงานจะมีขึ้น 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562


ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายตลาดโคเนื้อโคขุนหนองสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ระดับต้นๆของชาวจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยภายในงาน ได้มีการแสดงพื้นเมือง และนิทรรศการ Farm KhoKhun @ Mukdahan ซึ่งจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของการขุนโค การประกอบอาหารจากเนื้อโคขุนหนองสูง พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนในราคาพิเศษอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here