Loading...

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง 4 แห่ง คือจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น และฐานจังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งทำฝนหลวงโดยในวันนี้ได้ขึ้นทำฝนหลวงบริเวณจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น เน้นจุดที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำชี และต้นน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ รวมทั้งพื้นที่ทางเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปี

ขณะนี้สภาพอากาศกำลังเอื้อในการทำฝนหลวง ทางศูนย์ฯ จะยังวิเคราะห์สภาพอากาศ ในแต่ละวัน เพื่อที่จะได้กำหนดพื้นที่ในการทำฝนหลวง หลังจากหลายจังหวัดในภาคอีสาน กำลังต้องการน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และพื้นที่การเกษตร

ขอบคุณ one31

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here