Loading...

ตำรวจเอาจริง!!ห้ามขายเหล้า-เบียร์ ในวันวิสาขบูชา ฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท
————————
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ดูแลความปลอดภัย พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบันเทิง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

หากพบเห็นการกระทำความผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นวันวิสาขบูชา วันสากลโลก ซึ่งในโอกาส วันสำคัญดังกล่าว สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3 )ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

1. ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการ ให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง คือหลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 17 พฤษภาคม2562 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อกวดขัน จับกุม ผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาด โดยเน้นการตรวจตราร้านข้าวต้มโต้รุ่ง ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหารริมทาง รวมทั้งร้านในบริเวณสถานีขนส่ง สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งในส่วนการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้เพิ่มความเข้มงวด

การตั้งจุด รวมถึงจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์บริเวณถนนสายหลักที่เป็นที่ตั้งของสถานบริการ ให้ดำเนินการ ตั้งจุดตรวจในเวลาที่เหมาะสม ถ้าหากมีการตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการสอบสวนขยายผลเพื่อจับกุมผู้จำหน่ายสุราที่ฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 ของสถานประกอบการรายใด หรือพบเห็นอาชญากรรมต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารมายังโทรศัพท์ สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

Cr.Siamrath
ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here