Loading...

About

And you’re here. There’s a fire in your belly.I love that. I feel it too. I want to help you burn even brighter, beautiful.

But first, let me introduce myself properly. I’m Dyan Heffner.
I’m a writer, coach, speaker, seeker. I guide passion-fuelled women out of fear and uncertainty, and into lives, blogs and businesses they love (and truly desire).

Thanks you!

Must see

ไทยเร่งร่อนหนังสือร้องลาว ชะลอปล่อยน้ำเขื่อน หลังระดับได้ต่ำสุดในรอบ 28 ปี

ไทยเร่งร่อนหนังสือร้องลาว ชะลอปล่อยน้ำเขื่อน หลังระดับได้ต่ำสุดในรอบ 28 ปี วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำโขงลดลงมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา พบว่าเกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1.ปริมาณฝนที่ตกลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ทั้งที่ประเทศจีน สปป.ลาว และฝั่งไทย 2.เขื่อนจิ่งหงของจีนปรับลดการระบายน้ำ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 3 ก.ค.62 แจ้งเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ในช่วงวันที่ 9-18...

มุกดาหาร-ลุยปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติด วันเดียว 4 เคส

มุกดาหาร-ลุยปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติด วันเดียว 4 เคส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย ตชด.234 สั่งการให้ ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หน.ชุด ชปข ร้อย ตชด.234 พร้อมพวกรวม 9 นาย, จนท.มว.ตชด.2343, เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าไร่ โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น 4 ชุด โดยชุดที่ 1...

นครพนมและมุกดาหาร จับมือร่วมวางแผนพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะ(Smart City)

นครพนมและมุกดาหาร จับมือร่วมวางแผนพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอัจฉริยะ(Smart City) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city เป็นหนึ่งในโครงการที่ทั่วโลกพยายามพัฒนาเมืองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาให้เมืองน่าอยู่ ทันสมัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันมีเพียง 10 เมืองใน 7 จังหวัดเท่านั้น ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ ดังนั้นเพื่อพัฒนาให้จังหวัดนครพนมให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนนโยบายและการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ของจังหวัดนครพนม จึงได้ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารที่มีลักษณะทางกายภาพและศิลปวัฒนธรรมหลากหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันร่วมกันศึกษา...